Jak používat rušičku telefonního signálu?

2021-11-04

Rušičky telefonního signálujsou zaměřeny především na různá místa, kde je zakázáno používání mobilních telefonů, jako jsou různé zkušební místnosti, školy, čerpací stanice, kostely, soudy, knihovny, konferenční centra, divadla, nemocnice, vláda, finance, věznice, veřejná bezpečnost a armáda středisek.

High Power Military Prison Phone Jammer


Jak používatrušička telefonního signálu:

1. Vyberte oblast, která potřebuje přerušit telefonní signál mobilního telefonu, a umístěte řezačku na plochu nebo zeď do této oblasti.
2. Po dokončení instalace zapněte napájení odpojovače a zapněte hlavní vypínač.

3. Po připojení zařízení stiskněte hlavní vypínač a odpojovač. V tuto chvíli všechny mobilní telefony, které jsou na místě události zapnuté, hledají síť a signál základnové stanice je ztracen. Volající i volající nemohou navázat hovorové spojení.