Jak správně nainstalovat modul rušičky?

2022-06-27

Jak to funguje
Rušička se zdrojem signálu, může fungovat, pokud připojíte anténu a napájení.
Obecně platí, že připojte anténu a napájení, aby rušička mohla fungovat.

 Poznámka:
1.Před zapnutím napájení ověřte připojenou anténu. V opačném případě by se modul poškodil.
2. Ujistěte se, že každá anténa připojuje modul pravého portu k anténě.

Chlazení modulu
Udělejte prosím dobrý chladicí systém, bylo by lepší udržovat teplotu pláště modulu pod 55 ° C.


Podle vzorce pro výpočet výkonu a chladiče vyberte vhodný chladicí systém. Čím lepší je účinek rozptylu tepla, tím stabilnější je výkon modulu.
Zdroj napájení
Udržujte proud napájecího zdroje dostatečně velký než nabízený proud modulu

Pozor na instalaci antény
1.Pro potvrzení efektu rušení se prosím ujistěte, že anténa je instalována na vysokém místě a před anténou nejsou žádné překážky.

2. Upravte úhel antény, abyste se ujistili, že anténa pokrývá požadovanou oblast.